องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 3-6 กันยายน 2562 อบต.โพนทอง โดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกอบต.โพนทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านคนพิการพร้อมแจกชุดสาธิตการรักษาสุขภาพช่องปากและสุขอนามัยคนพิการตามโครงการอาสาสมัครฟ


เมื่อวันที่ 3-6 กันยายน 2562 อบต.โพนทอง โดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกอบต.โพนทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านคนพิการพร้อมแจกชุดสาธิตการรักษาสุขภาพช่องปากและสุขอนามัยคนพิการตามโครงการอาสาสมัครฟื้นฟูสภาพคนพิการตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562