องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ดัง


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเด็ก เยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายภูมิคุ้มกันไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด. ได้รับเกียรติจากท่านสุนธรีย์ยา สุทธยาคม ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองชัยภูมิเป็นประธานเปิดงาน และนายสุทิน สุวรรณพิมล รองนายกอบต.โพนทองเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ