องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้นายสุทิน สุวรรณพิมล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเปิดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชน


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้นายสุทิน สุวรรณพิมล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเปิดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะโดยผู้ประกอบการร้านวงษ์พาณิชย์
2. สอนประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้