องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดอบรมโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดอบรมโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานและผู้นำหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายภูมิคุ้มกันไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด