องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 อบต.โพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เด็กและเยาวชนในตำบลโพนทอง ศึกษาดูงานเรือนจำชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้าศ


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 อบต.โพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายก อบต.โพนทอง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เด็กและเยาวชนในตำบลโพนทอง ศึกษาดูงานเรือนจำชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของผูต้องขัง 2. เพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 3. เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด