องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 อบต.โพนทองจัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ/คณะอนุกรรมการ LTC ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกมั่งงอย