องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในการประชุมผู้บริหารองค์กร