องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพตามบ้านเรือน หมู่ที่ 2, 12 บ้านโพนทอง และ หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง ซึ่งปฏ