องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้คุณครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ก