องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


31 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ยุ้งข้าวประชาชนและบ้านเรือน หมู่ที่ 12


31 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ยุ้งข้าวประชาชนและบ้านเรือน หมู่ที่ 12 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง 4 หลัง และเสียหายบางส่วนอีก 3 หลัง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย โดยมีนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง