องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


3 สิงหาคม 63 โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ห้กับประชาขน อีกทั้งแจกเกลือไอโอดีนให้กับประชาขนในบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4, 9 และ 10 ทุกหลังคาเรือน


วันที่ 3 สิงหาคม 63 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องไอโอดีน ตลอดจนการเลือกใช้ การเก็บรักษา และวิธีใช้เกลือเสริมไอโอดีน ผลิตภัณฑ์ปรุงรสไอโอดีน และให้ประชาชนมีการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ให้กับประชาขน อีกทั้งแจกเกลือไอโอดีนให้กับประชาขนในบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4, 9 และ 10 ทุกหลังคาเรือน