องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2563 จากคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น