องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 21 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (ฝึกอาชีพทำน้ำพริก) เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใ