องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดโครงการอบรมมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง