องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 29 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รับมอบประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กลุ


วันที่ 29 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รับมอบประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ จากการประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562