องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 21 ตุลาคม 63 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องในวันรักต


วันที่ 21 ตุลาคม 63 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดยนายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ถนนทางเข้าหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 10