องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วย ส.อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดทำธนาคารน้ำใต


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วย ส.อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ซอยหน้าบ้านแม่สมนึก ศรีสุวรรณ์