องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564