องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ออกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลโ


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ออกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลโพนทอง หมู่ที่ 1, 2, 7, 11 และหมู่ที่ 12 ในการนำดินมาถมถนนที่ใช้สัญจรไปมา เสริมไหล่สะพาน และสร้างที่กั้นดินไม่ให้ทรุดตัว จากการกัดเซาะของน้ำในฤดูน้ำหลากนี้