องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองมอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำรถไถปรับเกรดพื้นที่ถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองมอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำรถไถปรับเกรดพื้นที่ถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลโพนทอง