องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ 15 ธันวาคม 2563.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้รับเกียรติจากนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิเป็นประธานเปิดงาน โดยนายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และเจ้าหน้าที่อง