องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง คณะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้ออกตรวจกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประกอบการขอต่อใบอนุญาตกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง