องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง และโรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง ณ วัดโนนม่วง