องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ (3 กุมภาพันธ์ 2564) นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง เพื่อออกตรวจตลาดนัด บ้านหนองห