องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมไว้อาลัยและส่งท่านปลัด วัลลภ พิลาลี สู่สรวงสรรค์