องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ 10 กันยายน 2564 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ขอขอบคุณ นายอนุรักษ์ ศรทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ นำจิตอาสาบริจาคน้ำ