องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


มอบอุปกรณ์เตียงนอนมุ้งผ้าห่มของเครื่องใช้ให้ประชาชน ผู้ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากโควิด 19