องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
 


วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประชุมผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ชาย