องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าวประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2562