องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561 (ตามแบบ สขร.1) [ 10 ต.ค. 2561 ]173
42 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 [ 20 มี.ค. 2561 ]170
43 โครงการ เคลื่อนที่สำรวจและยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ของอบต.โพนทอง ประจำปี ๒๕๖๑ [ 1 มี.ค. 2561 ]174
44 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจเอกสารสิทธิ์ และยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ในเขตอบต.โพนทอง เพื่อประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖-๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2561 ]211
45 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ อบต.โพนทอง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 มี.ค. 2561 ]177
46 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอยประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 มี.ค. 2561 ]203
47 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 ธ.ค. 2560 ]186
48 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]167
49 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]167
50 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 18 ต.ค. 2560 ]161
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สายแยกป่าช้าเก่าบ้านซับม่วงไปบ้านม่วงเงาะ ต.ห้วยยาง)บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 [ 3 ต.ค. 2560 ]201
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สายรอบหนองใหญ่) บ้านนางเม้ง หมู่ 11 [ 3 ต.ค. 2560 ]185
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สายนานางบัวหรัญ สัมพันธ์ ไปบ้านซับพระไวย์) บ้านสร้างแว้ หมู่ 5 [ 3 ต.ค. 2560 ]178
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรสายที่ 1(สายปู่ตา) สายที่ 2 (สายนาแม่อำนวย) สายที่ 3 (สายนานายประเสรฺิฐ พิทยศักดิ์)บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 4 [ 3 ต.ค. 2560 ]209
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]172
56 ประกาศ สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดป้องกันปํญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุ และยาเสพติด [ 9 ส.ค. 2560 ]205
57 ปร.4 ปร.5 งบปี 60 [ 14 มิ.ย. 2560 ]172
58 ปร.4 ปร.5 งบปี 59 [ 13 มิ.ย. 2560 ]176
59 แผนการจัดหาพัสดุ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม (งวดที่ 1) ผด.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2 มิ.ย. 2560 ]200
60 การเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช ปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]166
 
|1|2หน้า 3|4