องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  มอบเตียงให้กับคนไข้[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 10]
 
  ลงพื้นเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 7]
 
  ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมโครงการท้องถิ่นสร้างพื้นที่สีเขียว[วันที่ 2023-05-17][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 4]
 
  ร่วมแลกเปลี่ยนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัก...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 4]
 
  รับแจ้งเหตุไฟไหม้ [วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 3]
 
  รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 4]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 3]
 
  ออกติดป้ายประกาศพื้นที่ห้ามจับสัตว์ป่า[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 3]
 
  ประชุมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 3]
 
  ออกแจกจ่ายน้ำประปา ให้ประชาชน [วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 3]