องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 0]
 
  ติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแ...[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 0]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 0]
 
  ตรวจสอบอาคารและที่ตั้งร้าน เพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอ...[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 11]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Pla...[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 0]
 
  ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสว...[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 62]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 45]
 
  ประชุมข้าวแปลงใหญ่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2023-01-21][ผู้อ่าน 16]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย[วันที่ 2023-01-21][ผู้อ่าน 5]
 
  ตรวจสอบ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบอาหาร ศพด.บ้านนางเม้...[วันที่ 2023-01-20][ผู้อ่าน 11]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสัน...[วันที่ 2023-01-20][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 17]