องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 433 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 7 พ.ย. 2566 ]9
2 ค่าจัดการศพตามประเพณี [ 7 พ.ย. 2566 ]12
3 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบ 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]13
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ [ 30 ต.ค. 2566 ]18
5 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]19
6 ขอเชิญร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกสรวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ [ 3 ส.ค. 2566 ]64
7 รายงานผลการประเมินมาตราฐานขั้นต่ำการจัดการสาธารณะของ อบต.โพนทอง ประจำปี 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]22
8 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 [ 26 มิ.ย. 2566 ]36
9 เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 [ 26 มิ.ย. 2566 ]35
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง [ 19 มิ.ย. 2566 ]34
11 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 9 มิ.ย. 2566 ]75
12 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ประจำปีงบ 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]47
13 สรุปรายชื่อผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบ 2566 (ประจำเดือน ต.ค.2565-มี.ค.2566) [ 27 เม.ย. 2566 ]48
14 สรุปรายชื่อผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบ 2565 (ประจำเดือน เม.ย.-ก.ย.2565) [ 27 เม.ย. 2566 ]43
15 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]53
16 รายงานผลประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 21 เม.ย. 2566 ]54
17 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2566 ]51
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) [ 31 มี.ค. 2566 ]63
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [ 31 มี.ค. 2566 ]43
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) [ 24 มี.ค. 2566 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22