องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 391 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.102-007 สายบ้านโนนม่วง-บ้านโนนแดง (เชื่อมต่อแนวเขตตำบลบุ่งคล้า) หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง ตำบลโพนทอง [ 26 ม.ค. 2566 ]2
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]3
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]33
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2565 ]43
5 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 พ.ย. 2565 ]31
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายอู่รุ่งโรจน์ ถึง สามแยกไปวัดโนนกระยอม) [ 3 พ.ย. 2565 ]54
7 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 พ.ย. 2565 ]37
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]38
9 การรับฟังความคิดเห็น โครงการบรรเทาอุทกภัย [ 10 ต.ค. 2565 ]49
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหัวนา) [ 17 ก.ย. 2565 ]30
11 ประกาศเผยแผร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก (สายหลังค่ายลูกเสือภักดีชุมพล) [ 17 ก.ย. 2565 ]27
12 เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 3.5 ตัน [ 15 ก.ย. 2565 ]54
13 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 3.5 ตัน [ 15 ก.ย. 2565 ]54
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 ก.ย. 2565 ]80
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ส.ค. 2565 ]100
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ส.ค. 2565 ]200
17 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 21 มิ.ย. 2565 ]147
18 คำสั่งมอบอำนาจนายกในการตัดสินใจการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการ [ 6 มิ.ย. 2565 ]118
19 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โพนทอง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 1 มิ.ย. 2565 ]117
20 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [ 31 พ.ค. 2565 ]118
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20