องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 364 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 26 เม.ย. 2565 ]22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 23 มี.ค. 2565 ]54
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 21 ก.พ. 2565 ]23
4 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการฯ [ 17 ก.พ. 2565 ]78
5 ประกาศอบต.โพนทอง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.และปลัดอบต. ปฏฺิบัติราชการแทน [ 17 ก.พ. 2565 ]61
6 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 27 ธ.ค. 2564 ]117
7 ประชาสัมพันธ์ จากงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต.โพนทอง #งานขึ้นทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 พ.ย. 2564 ]107
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ปิดสถานที่กักตัวระดับตำบล (Local Quarantine ) และปิดศูนย์แยกกักกันผู้ป่วย COVID-19ในชุมชนตำบลโพนทอง (Community Quarantine) ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล [ 29 ต.ค. 2564 ]107
9 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 24 ส.ค. 2564 ]142
10 ประกาศใช้คู่มือการสอบข้อเท็จจริง [ 29 ก.ค. 2564 ]131
11 ข้อความประชาสัมพันธ์ขอใช้สถานที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล [ 23 ก.ค. 2564 ]120
12 ประชาสัมพันธ์ขอใช้สถานที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพลจัดตั้งเป็นสถานที่กักตัวระดับตำบล [ 23 ก.ค. 2564 ]124
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) [ 13 พ.ค. 2564 ]141
14 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงวันหยุดของเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [ 8 เม.ย. 2564 ]143
15 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ [ 8 เม.ย. 2564 ]141
16 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ2563 [ 6 เม.ย. 2564 ]141
17 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 1 เม.ย. 2564 ]121
18 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]129
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)เพื่อดำรงตำแหน่งสายบริหาร [ 11 มี.ค. 2564 ]151
20 รายงานผลแผนการป้องกันการทุจริต ปี 63 รอบ12เดือน [ 10 มี.ค. 2564 ]145
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19