องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์และวิธีการ การแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์และวิธีการ การแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง