องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพ การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ที่ อบต.ต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

    รายละเอียดข่าว

การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ที่ อบต.ต้นมะม่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี     เอกสารประกอบ

ภาพ การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ที่ อบต.ต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง