องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพนทอง

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ศาลารวมใจ บ้านโพนทองหมู่ 12 ตำบลโพนทอง  นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  มอบหมายให้นางสาวประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล  รองนายก อบต.โพนทอง และนายสุพล  พิงชัยภูมิ  เลขานุการ นายก อบต.โพนทอง  ร่วมพบปะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในโอกาสดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพนทอง  โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
บ้านโพนทอง หมู่ 2หมู่ 12  และหมู่ 7  เข้าร่วมโครงการ
.......จรุงจิต  ฝางชัยภูมิ ข่าว/อบต.โพนทอง/25 ก.ย.60.......    เอกสารประกอบ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพนทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง