องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

    รายละเอียดข่าว

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิ  ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จึงเห็นควรเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน  ...........จรุงจิต  ฝางชัยภูมิ ข่าว/อบต.โพนทอง/27 ก.ย.60.............    เอกสารประกอบ

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง