องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น กำหนดเปิดรับสมัครสตรี อายุ 13 ปีขึ้นไป ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

นายสุทิน สุวรรณพิมล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  มอบหมาย/สั่งการให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวรัตนาภา  จังหวัดขอนแก่น  กำหนดเปิดรับสมัครสตรี อายุ 13 ปีขึ้นไป  ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร 6 เดือน จำนวน 6 สาขาวิชา  ประกอบด้วย หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า / เสริมสวยและตัดผมชาย / การบริการโรงแรม/โภชนาการ/พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก และหลักสูตร นวดแผนไทยแบสมุนไพรและสปา  ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  ได้ที่  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวรัตนาภา  จังหวัดขอนแก่น โทร.043-243350 ในวันและเวลาราชการ    เอกสารประกอบ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น กำหนดเปิดรับสมัครสตรี อายุ 13 ปีขึ้นไป ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง