องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพการศึกษาดูงานที่โครงการพระราชดำริหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

    รายละเอียดข่าว

การศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหา ท้องถิ่น ที่โครงการพระราชดำริหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี      เอกสารประกอบ

ภาพการศึกษาดูงานที่โครงการพระราชดำริหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง