องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

    รายละเอียดข่าว

          นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองชัยภูมิ ว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีข้อสรุปรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย


    เอกสารประกอบ

สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง