องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จังหวัดชัยภูมิ พร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย 21 กันยายน 2560

    รายละเอียดข่าว

                   นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้เปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อยเมื่อวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้ว โดยจะเริ่มแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ผู้ที่มาลงทะเบียนที่สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ สามารถมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่คลังจังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป และผู้ที่ลงทะเบียนที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ก็สามารถไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ได้เช่นเดียวกัน  ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองหรือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th คอลเซ็นเตอร์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359 และตรวจสอบ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยได้ที่ http://welfare2560.epayment.go.th โดยสามารถยื่นอุธรณ์ได้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 และจะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560

..................ข่าว/ส.ปชส.ชย./21 ก.ย.60...............    เอกสารประกอบ

จังหวัดชัยภูมิ พร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย 21 กันยายน 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง