องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    รายละเอียดข่าว

นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากบริษัทไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวอร์ค จำกัด เรื่องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่2) โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดำเนินการตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ซึ่งเริ่มต้นที่คลังน้ำมันอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ผ่าน จังหวัดลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ และสิ้นสุดที่คลังน้ำมันอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง 350 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ.2546 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อโครงการฯ จึงกำหนดรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตามแนวดำเนินงานตามโครงการได้เกิดการแสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ และรวบรวมความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะก่อสร้าง และภายหลังดำเนินการเชิงพาณิชย์ สำหรับการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไปเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดขึ้นในอังคารวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองชัยภูมิ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 063-373-1054 จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมตามวัน –เวลา-และสถานที่ดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่2 ในพื้นที่ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และปิดประกาศที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โพนทองด้วย ..........................จรุงจิต ฝางชัยภูมิ/ข่าว/อบต.โพนทอง..............................

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง