องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนทอง จัดการประชุมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน  2560 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  มอบหมายให้นายสุทิน  สุวรรณพิมล  และนางสาวประสบพร  ประดิษฐ์วรกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  เข้าร่วมการประชุม การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

     เอกสารประกอบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนทอง จัดการประชุมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง