องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กศน.ตำบลโพนทอง ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

    รายละเอียดข่าว

นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  เปิดเผยว่า  นางสาวพจนีย์  กวนหลวง  หัวหน้า  กศน.ตำบลโพนทอง ได้แจ้งกำหนดสอบปลายภาค  สายสามัญ  ภาคเรียนที่ 1 /2560  ทั้ง 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 16-17 กันยายน  2560 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  ตำบลบ้านเล่า  อำเภอเมืองชัยภูมิ  ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                ........จรุงจิต  ฝางชัยภูมิ/ข่าว/6 กันยายน 2560.........    เอกสารประกอบ

กศน.ตำบลโพนทอง ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง