องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต.โพนทอง อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

อบต.โพนทอง  อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560

                   เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2560  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และแกนนำกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ตำบลโพนทอง  โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านดนัย  สุรารักษ์  ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ  ให้ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่น  ให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย  ทั้งฝ่ายการเมือง ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ฝ่ายประชาชน  และฝ่ายข้าราชการ/พนักงาน

........จรุงจิต  ฝางชัยภูมิ/ข่าว/6 กันยายน 2560.........    เอกสารประกอบ

อบต.โพนทอง อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง