องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อร้านค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่เข้าร่วมโครงการ รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560

    รายละเอียดข่าว

 นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  มอบหมายให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายชื่อร้านค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ที่เข้าร่วมโครงการ รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560  ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน   ผ่านสื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 

    เอกสารประกอบ

รายชื่อร้านค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่เข้าร่วมโครงการ รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง