องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน และ สมาชิก อบต.โพนทอง

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  พนักงาน  และสมาชิก อบต.โพนทอง  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการฟังธรรมเทศนา  สวดมนต์ภาวนา ฝึกปฏิบัติสมาธิ  และการทำบุญถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์  โอกาสนี้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโพนทอง และคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบลโพนทอง  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ........จรุงจิต  ฝางชัยภูมิ/ข่าว/1 กันยายน 2560.........    เอกสารประกอบ

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน และ สมาชิก อบต.โพนทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง