องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1) [ 19 ส.ค. 2565 ]56
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2) [ 19 ส.ค. 2565 ]57
3 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]95
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (2) [ 14 พ.ค. 2563 ]246
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (3) [ 21 ม.ค. 2563 ]246
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]249
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1) [ 22 ต.ค. 2562 ]242
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]269
9 แผนการจัดหาพัสดุ (ตามแบบ ผด.1,2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ คตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2561 ]240
10 เผยแพร่แผนการจัซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]243
11 แผนการจัดหาพัสดุ ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) [ 17 พ.ย. 2560 ]244
12 แผนการจัดหาพัสดุ ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]244
13 แผนการจัดหาพัสดุ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม (งวดที่ 1) ผด.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 8 ก.ย. 2560 ]272
14 แผนการจัดหาพัสดุ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม (งวดที่ 2) ผด.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 4 ก.ย. 2560 ]277
15 แผนการจัดหาพัสดุ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม (งวดที่ 1) ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2 มิ.ย. 2560 ]230
16 แผนการจัดหาพัสดุ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม (งวดที่ 2) ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]235
17 แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 [ 30 พ.ค. 2560 ]239
18 แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 [ 24 พ.ค. 2560 ]232
19 แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 [ 23 พ.ค. 2560 ]237