องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 23 เม.ย. 2567 ]12
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 2 เม.ย. 2567 ]16
3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ [ 2 เม.ย. 2567 ]12
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 2 เม.ย. 2567 ]17
5 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน [ 14 ก.ค. 2563 ]344
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 (ตามแบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]298
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 [ 15 ต.ค. 2562 ]345
8 ผลสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 60 .pdf [ 8 ส.ค. 2560 ]447
9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ( ตุลาคม-มีนาคม 2559 ) [ 13 ก.ค. 2560 ]293
10 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ( เมษายน-มิถุนายน 2559) [ 13 ก.ค. 2560 ]293
11 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ( กรกฎาคม-กันยายน 2559) [ 13 ก.ค. 2560 ]292
12 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561 (ตามแบบ สขร.1) [ 30 พ.ย. 542 ]293