องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]214
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 30 พ.ย. 2563 ]195
3 ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]201
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]207
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 [ 20 ก.ค. 2563 ]201
6 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]194
7 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย ประจำปี 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]203
8 แจ้งการประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]210
9 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2561 ]204
10 โครงการอบต..เคลื่อนที่ บริการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๑ [ 1 มี.ค. 2561 ]211
11 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ อบต.โพนทอง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 มี.ค. 2561 ]199
12 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอยประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 มี.ค. 2561 ]200
13 โครงการออกประชาคมร่วมปรับค่า ธรรมเนียมขยะมูลฝอย [ 6 ก.ค. 2559 ]196
14 ภาพออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย [ 5 ก.ค. 2559 ]211
15 ให้บริการเสียภาษี อำเภอเคลื่อนที่ [ 24 มิ.ย. 2559 ]238
16 โครงการสำรวจภาษีภายในตำบลโพนทอง [ 24 มิ.ย. 2559 ]211
17 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการชำระภาษีนอกสถานที่ [ 15 ก.พ. 2559 ]182
18 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]192