องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]2
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]2
3 ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]2
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]2
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้ิจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]14
6 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]15
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]2
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน กันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]2
9 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]14
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน สิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]2
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน กรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]2
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง-ลำปะทาว [ 17 ก.ค. 2566 ]21
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง-ลำปะทาว (ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2566) [ 17 ก.ค. 2566 ]21
14 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง-ไปลำปะทาว [ 10 ก.ค. 2566 ]20
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]2
16 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (บริเวณหนองใหญ่) [ 4 ก.ค. 2566 ]21
17 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]19
18 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (บริเวณหนองใหญ่) [ 30 มิ.ย. 2566 ]21
19 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2566 ]23
20 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2563 [ 28 มิ.ย. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5