องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต. [ 10 พ.ย. 2564 ]89
2 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 พ.ย. 2564 ]91
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องแบบบัญชีการการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 พ.ย. 2564 ]88
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน [ 7 มิ.ย. 2564 ]113
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]135
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]120
7 แจ้งเวียนแผนออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]113
8 ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]125
9 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]122
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563-กันยายน 2563) [ 2 ต.ค. 2563 ]113
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563-มิถุนายน 2563) [ 3 ก.ค. 2563 ]121
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบจ่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 6 บ้านซับพระไวย์ [ 12 พ.ค. 2563 ]135
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ชุดที่1-3 [ 1 พ.ค. 2563 ]140
14 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบจ่ายน้ำประปา) หมุ่ที่ 6 บ้านซับม่วง [ 22 เม.ย. 2563 ]124
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563-มีนาคม 2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]133
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562-ธันวาคม 2562) [ 8 ม.ค. 2563 ]128
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562-กันยายน 2562) [ 7 ต.ค. 2562 ]135
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562-มิถุนายน 2562) [ 8 ก.ค. 2562 ]121
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562-มีนาคม 2562) [ 8 เม.ย. 2562 ]126
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561-ธันวาคม 2561) [ 9 ม.ค. 2562 ]118
 
หน้า 1|2